Termické solární systémy na ohřev teplé, užitkové vody (TUV) a přitápění

Většina spoluobčanů si vůbec neuvědomuje, že nám slunce daruje v našich podmínkách přibližně 1200 kWh sluneční energie na každý čtvereční metr. Je to asi takové množství, jaké se uvolní spálením cca. 250 kg uhlí. To znamená, že průměrná spotřeba jedné domácnosti včetně vytápění, by byla pokryta množstvím sluneční energie, která dopadne za rok na plochu menší než 30 qm. Sluneční záření je přírodní energie, která se řadí mezi obnovitelné zdroje a její využití podporuje na svém území hlavní město Praha v rámci programu dotací na Přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie. A nebo programem Čistá energie Praha. Chtěl bych spoluobčanům na tomto místě aspoň obecně přiblížit komponenty, rozdělení a úspornost takovýchto solárních zařízení.

Základním pilířem solárního systému je termický kolektor a hned na druhém místě ohřívač teplé užitkové vody, nebo v případě podpory vytápění, akumulační nádrž.Tyto dva produkty musí být na sebe hlavně velikostí správně optimalizovány. Je třeba nesmyslné mít na střeše 10 qm kolektorů a ve sklepě nádrž pouze na 300 l a naopak , ve sklepě nádrž na 1 000 l a pouze 4 qm kolektorů na střeše. V případě realizace solárního systému se v každém případě obraťte na odbornou topenářskou firmu, která má již s takovými systémy nějaké zkušenosti. Aby kolektory vůbec přinesly žádanou úsporu, měli by mít patřičnou účinnost. Ověřenou zárukou kolektoru je např. známka KEYMARK, která zaručuje, že kolektor vlastní určité parametry specifikovány podle stanovených hodnot.

Termické solární zařízení se rozdělují do dvou základních skupin. 1. Zařízení na ohřev teplé, užitkové vody (TUV) 2. Zařízení na ohřev TUV a přitápění. Dále se může doplnit ohřev bazénu, nebo solární akumulační nádrž se dá kombinovat s krbovou vložkou atd.

Podle cca. 25 tiletých zkušeností se solární termikou v západních zemích je úspora při ohřevu TUV až 70%.. U solárního přitápění se dá úspora těžko vyjádřit, protože záleží na typu otopné soustavy, teplotě topné vody a izolaci budovy. Obecně se dá říci, že u dobře izolovaných budov s podlahovým vytápěním jsou celkové úspory energie ve vztahu s klasickými systémy asi 20 – 30 %. Amortizace termických solárních systému je také rozdílná a je velmi těžko odhadnout, jak rychle budou ceny energie stoupat. Životnost kolektorů se odhaduje na 25 – 30 let a šance na přidělení dotace z pražského magistrátu je celkem velká. V případě zájmu se obraťte na naší topenářskou firmu, která Vám ráda poskytne patřičné informace, vypracuje cenovou nabídku se zárukou udržení ceny včetně realizace. V každém případě se dnes investice do využití termických solárních systémů již vyplatí, nehledě na to, že hezký pocit z ušetřených peněz a ekologického přínosu pro naši přírodu také není k zahození.

Ivan Jandečka