Solární systém s více zdroji tepla


Tento způsob solárního přitápění je nejvíce smysluplný. Uplatnění doporučujeme do novostaveb hlavně tam, kde je nainstalován plynový kotel a krbová vložka, opatřená vodním výměníkem. Použití akumulační nádrže ve spojení se solárními kolektory dává smysl i u menších objemů (500 l), kdy postačí na ohřev nádoby pouze tři kolektory Sakusun MP 240. Systém funguje velmi jednoduše tak, že se akumulační nádrž paralelně nabíjí í sluncem a na druhé straně je topná voda z nádrže čerpadlem transportována do systému. Lze použít i v případech, kdy je zdrojem tepla pouze kotel na tuhá paliva. Jako nouzový ohřev teplé vody použijeme elektrickou patronu, nainstalovanou do akumulační nádrže.

cca 170 000,- s DPH

Topnou vodu doporučujeme udržovat konstantně na cca. 50 °C bez venkovní regulace. Voda do podlahového vytápění je na směšovacím ventilu regulována buď manuálně, automaticky konstantě nebo automaticky podle venkovní teploty (dražší verze a ne vždy optimální).

Mám zájem o podobný systém

Obsahuje:

  • 4 ks solární kolektor Sakusun MP 240 V
  • 1 ks montážní a hydraulické příslušenství
  • 1 ks akumulační nádoba SKS -1 W 600 l
  • 1 ks solární regulace
  • 1 ks solární stanice
  • 1 ks expanzní nádoba
  • 1 ks směšovací jednotka s čerpadlem
  • 1 ks termický směšovací ventil
  • montáž a doprava do 50 km

Neobsahuje:

  • potrubní materiál, izolace, solární kapalina