Solární ohřev vody pro 3 – 5 osob


Sluneční kolektory jsou potrubím propojeny s výměníkem tepla, umístěném v solárním zásobníku vody. Solární regulace obsahuje dvě teplotní čidla a spínač na 230 V. Jedno čidlo je instalováno v kolektoru a druhé ve spodní části solárního zásobníku. Při zahřívání kolektoru se teplota jeho čidla dostane nad teplotu čidla v zásobníku a po dosažení nastavené rozdílové teploty mezi oběma čidly a požadované spouštěcí teploty, zapne regulace hnací čerpadlo, čímž uvede solární systém do provozu.

Pokud je docílena požadovaná teplota ohřívané vody nastavená na regulaci, vypne čerpadlo a systém přejde do stavu stagnace. (Nastavení teploty vody doporučuji ca. 60 °C kvúli zvýšenému usazování minerálů, obsažených ve vodě při vyšších teplotách). V provozu stagnace se teplonosná látka z kolektoru odpaří a tlak v systému převezme expanzní nádoba, umístěná poblíž hnacího čerpadla.

cca 85 000,- s DPH

Systémy na ohřev vody je třeba optimalizovat podle počtu osob a jejich požadavků.

Mám zájem o podobný systém

Obsahuje:

  • 2 ks solární kolektor Sakusun MP 200 V
  • 1 ks montážní a hydraulické příslušenství
  • 1 ks solární zásobník Sakusun MP TWS-2W 300l
  • 1 ks solární regulace
  • 1 ks solární stanice
  • 1 ks expanzní nádoba
  • 1 ks termický směšovací ventil
  • montáž a doprava do 50 km

Neobsahuje:

  • potrubní materiál, izolace, solární kapalina