Kontakt

SAK Radotín s.r.o.
Karlická 1407/39A
153 00 Praha 16

Email: info@sakradotin.cz
Tel: 257 812 160
Fax: 257 911 177

UVR 1611

Přístroj UVR1611 má díky funkčním modulům možnost prakticky volné programovatelnosti pro každé systémové zařízení topného managementu a jeho sladění. Protože je každý funkční modul možno několikanásobně adresovat, mohou se také realizovat komplexní regulační systémy, jako např. solární systémy s více kolektorovými plochami, zásobníky nebo povětrnostními podmínkami řízené topné systémy. Díky nabídce funkcí je možné řešit libovolné regulační úlohy.
Více informací

Přístroj disponuje následujícími funkcemi

 • 16 senzorových vstupů senzory KTY nebo PT1000 (2 z nich také jako imulzní a jeden jako analogový 4-20mA nebo 0-10V)
 • 4 polovodičové výstupy s možností regulace otáček
 • 7 reléových výstupů, 2 výstupy na přídavné relé
 • 2 výstupy 0-10V přepínatelné na PWM signál
 • další vstupy a výstupy pomocí rozšiřujících modulů
 • možnost komunikace k dalším regulacím nebo síťovým zařízením
 • ve spojení s přístrojem Bootloader BL-NET je možné ovládat a sledovat regulaci přes počítač resp. internet, provádět aktualizace a zobrazovat aktuální hodnoty, případně vytvářet online vizualizace
 • programování se provádí buď přímo v regulaci nebo pomocí softwaru T.A.P.P.S, který je k dispozici zdarma
 • infraport
 • k dispozici je široké spektrum příslušenství (čidla, snímače ...)
 • ochrana proti přepětí na všech vstupech
 • velmi jednoduchá montáž a obsluha

Existuje ve variantách

 • "K" s konzolou pro volnou montáž, rozměr 210x155x71 mm
 • "S" pro zabudování do rozvaděče, rozměr 144,5(138)x96,8(91)x79 mm