Solární ohřev vody a přitápění


Z důvodu minimalizace rizika koroze a úspory místa navrhujeme pro kombinaci ohřevu vody a přitápění akumulační nádrž opatřenou průtokovým nerezovým výměníkem. Topnou vodu v horní polovině nádrže automaticky ohřívá plynový kondenzační kotel, hydraulicky připojený na potrubí ohřevu vody. Topná voda v nádrži předává energii ohřívané vodě, protékající nerezovým výměníkem.

Při provozu vytápění cirkuluje topná voda systémem. Pokud je teplota vody ve spodní polovině akumulační nádrže vyšší, než je tomu u zpátečky topného systému, sepne přepínací ventil a topná voda protéká částí akumulační nádrže, čímž přihřívá zpětné potrubí vracející se do kotle.

cca 170 000,- s DPH

Přitápění solárním systémem má větší smysl, když do akumulační nádrže zapojíme více energetických zdrojů (krbová vložka, kotel na dřevo či peletky apod.) a v letním období můžeme přebytečnou energii odebírat do bazénu. Z tohoto důvodu doporučujeme příslušné schéma pouze tehdy, je-li nutné zabudování akumulační nádrže (viz též sestavy 5 a 6).

Mám zájem o podobný systém

Obsahuje:

  • 4 ks solární kolektor Sakusun MP 240 V
  • 1 ks montážní a hydraulické příslušenství
  • 1 ks akumulační nádoba SKS -1 W 500 l
  • 1 ks solární regulace
  • 1 ks solární stanice
  • 1 ks přepínací ventil
  • 1 ks expanzní nádoba
  • 1 ks termický směšovací ventil
  • montáž a doprava do 50 km

Neobsahuje:

  • potrubní materiál, izolace, solární kapalina