Neváhejte a buďte solární!

V dubnu minulého roku jsme zveřejnili článek o termických solárních zařízeních na ohřev teplé užitkové vody, bazénu a přitápění. S radostí mohu konstatovat, že se našla spousta zájemců o tuto solární technologii a mám to potěšení oznámit, že bylo vyhověno všem zákazníkům z Prahy, kteří požádali o dotaci v programu,,Čistá energie Praha.“ Částku, která jim byla přidělena, získali zcela nebyrokraticky a velmi rychle. Jeden ze žadatelů měl hotovost na svém kontě již během šesti týdnů od podání žádosti.

Jak už jsem posledně zmiňoval, možnost dotace měli i zájemci, kteří vyměnili kotel na tuhá paliva za plynový, nebo elektrický. Rovněž tak Ti, kteří vyměnili klasický plynový kotel za plynový - kondenzační.

Ještě bych chtěl podotknout, že více než polovina zájemců o solárně termický systém s kterými jsem hovořil, pravděpodobně z důvodu vysoké ceny od svého plánu upustila. Z tohoto důvodu jsme s mými kolegy zvážili možnosti a usoudili, že nabídneme zájemcům jedno nevšední řešení.

Vypracovali jsme koncept zcela funkčního, ale pro montáž docela jednoduchého, solárního systému na ohřev TUV ve stylu stavebnice. Náš technik vysvětlí na místě způsob montáže a během prací osobně přijede a poradí. V případě komplikací anebo nezdaru, za předem domluvenou odměnu rozdělanou akci dokončí. Cena solárního ohřevu TUV (na obrázku) pro tříčlenou domácnost je 35 000,- Kč. V této ceně není obsaženo 14 % DPH, propojovací potrubí kolektory – solární zásobník, upevnění kolektorů a nemrznoucí solární kapalina. Naší povinností, která je součástí paušální ceny bude napuštění systému solární kapalinou a uvedení celého zařízení do provozu. V případě netěsnosti nebo závad způsobených zákazníkem chybnou montáží, budou tato místa opravena v hodinové sazbě, která bude předem dohodnuta. Takže - neváhejte a připravte se již nyní na solární sezónu 2012. Objednávky do konce března budou cenově zvýhodněny.