Nesnižujte reálný topný faktor u novostaveb, kde to není nutné

Nejsem přesvědčený zastánce tepelných čerpadel (dále jen TČ), pokud ale není jiná volba než elektrické vytápění, investice nejde do statisíců a mohu udržet reálný topný faktor (TF) kolem 2,5, pak se k nim přikláním. Ten ale nedocílím pouhým zakoupením, anebo dobrou radou přítele, který se „vyzná“. TČ, stejně jako vše co je tzv. „in“ klame svoji popularitou a obchodní strategií. Pro nasazení zdravého lidského rozumu bohužel nezbývá dostatek místa.

Je až zarážející, s jakou zbytečností jsem byl konfrontován při pohledu na schéma zapojení TČ v rodinném domě, které vypracovala projektová kancelář a je pravděpodobně běžnou praxí. Kompletní topný výkon TČ byl veden konstantní teplotou přes 45 °C do akumulační nádrže, z níž dále pokračoval do jednotlivých hydraulických okruhů: podlahového vytápění, ohřevu koupelnového tělesa s garážovým radiátorem a dohřevu venkovního vzduchu rekuperační jednotky! Pochybení jsem odhalil pouhou náhodou, když mě zákazník požádal o nacenění přestavby energetického zdroje na kondenzační kotel, protože se mu investice do TČ země – voda zdála příliš vysoká. Díky jeho záměru jsem dostal možnost navrhnout efektivnější řešení, které na počátku představuje úsporu několika set tisíc, a v budoucnosti zhruba dvacet až xx tisíc ročně, nemluvě o náročnosti údržby přebytečných hydraulických okruhů včetně složité regulace.

Čerpat vodu z TČ do akumulační nádoby konstantně vyhřívané na 48 °C k udržení pohotovosti topného média a čekat na den, kdy teploměr ukáže –12 °C jen proto, abych dostál výpočtu pro dohřev rekuperace...? Proč ne raději jiný způsob dohřevu nebo zvětšení plochy výměníku čerstvého vzduchu? Je to, jako nechávat ve dne v noci nastartované auto pro případ, že by udeřil silný mráz. V případě nastartovaného vozu by se však po nějaké době ozval soused, příp. policie.TČ ale není pod dohledem veřejnosti. Kromě zákazníka a servisního technika, který nemá za úkol kontrolovat správnost hydraulického zapojení, s ním nepřijde do styku téměř nikdo. Není to ani povinnost topenářské firmy, která TČ instaluje

Kolik tisíc podobných zařízení doslova plýtvá penězi!? A to se skutečně jednalo o odborně vypracovaný projekt, který z kvalitního TČ s reálným TF přes 3,0 udělal paskvil o TF dva, možná i méně?

Ústřední vytápění v rodinném domě by mělo být především, jednoduché, trvanlivé, účelné a úsporné. Bohužel, projekt včetně teoretických výpočtů nejsou tomu zárukou. Zdravý rozum a poctivé řemeslné provedení jsou pilířem celé snahy.

Je-li naše firma oslovena na dodávku vytápění do novostavby (jako v tomto případě), pak s ohledem na dnešní kvalitu zateplení domu navrhuji podlahové vytápění s koupelnovým žebříkem na společném okruhu a kombinovanou solární akumulační nádobou na přípravu teplé užitkové vody, popř. připtápěním, do které napojím všechny zdroje tepla (plynový kotel, kotel na tuhá paliva, krbová vložka, solární kolektory, TČ atd.). Solární kolektory mohu instalovat i později, podle toho, jak to finanční situace zákazníka dovolí. Akumulační nádoby dodáváme již od velikosti 500 l, takže bohatě postačí pouhé dva kvalitní kolektory na ohřev vrchních dvou třetin. Kombinovaná akumulační nádrž slouží současně i jako hydraulická výhybka. Z nádoby je topné médium čerpáno přes jeden směšovací okruh do systému. V případě TČ může být zapojení trochu jiné, ale vždy musí zaručovat maximální reálný topný faktor. Nádobu volím s průtokovým ohřevem teplé užitkové vody v nerezovém výměníku (prodlužuje se tím životnost nádrže a eliminuje riziko koroze téměř na nulu), kde je většina výkonu soustředěna do horní části. Velikost nádoby se odvíjí od požadavků zákazníka a počtu kolektorů (výkonu tepelného zdroje na tuhá paliva), chce-li sluncem i přitápět, resp. dohřívat bazén apod. Důležité komponenty (trubka podlahového vytápění Sakutherm, solární kolektory a solární nádrže Sakusun) dovážíme z Německa, kde jsou skutečně i vyrobeny. Jako zdroje tepla navrhujeme trhem ověřené spolehlivé značky. Zdůrazňuji, že takovéto zařízení vůbec není předražené a svojí kvalitou a úsporností předčí, anebo se vyrovná těm nejvíce propagovaným značkám.

Co je však platná jakákoliv snaha, když se musí potýkat s kulhavým krokem, o kterém jsem se zmínil na začátku? Takto nesprávně projektované zařízení v případě TČ je pak v provozu dlouhá léta a vůbec není podstatné, kdo jej vyrobil a jaké značce dělá ostudu. Čím známější (dražší), tím hůř pro uživatele.

Tabulka 1 Přibližná závislost COP na výstupní teplotě topného média z TČ vzduch – voda
Teplota topné vody 25/30 °C Teplota topné vody 30/35 °C Teplota topné vody 35/40 °C Teplota topné vody 40/45 ° Teplota topné vody 45/50 °C
Reálný COP 3,2 Reálný COP 2,8 Reálný COP 2,5 Reálný COP 2,2 Reálný COP 1,9

Každého projektanta a investora by měl u TČ zajímat reálný topný faktor, kterého je schopen jeho systém dosáhnout. Pokud se budeme orientovat na TČ vzduch/voda, pak lze zjednodušeně využít údaje z tabulky. Zde vidíte, jak důležitá je volba topného systému, a proč se snažíme o nejnižší teplotu topného média. Kondenzační kotel a solární přitápění vyžadují pro svou efektivitu podobná kritéria (ne tak přísná) Nízkoteplotní velkoplošné systémy jsou tím nejlepším, co dosavadní trh nabízí, ale i ty musí být správně navrženy (dostatečný průtok jednotlivých topných okruhů atp.). Ohřev teplé užitkové vody solárními panely by měl být v zemích s naší životní úrovní samozřejmostí. Investice do solárního ohřevu je rozhodně rozumnější a efektivnější než rozhazovat peníze do teoreticky vysokého TF.

Topný systém, jehož princip mě donutil k napsání tohoto článku, má své místo v tabulce ve sloupci celkem vpravo. Nechci se nikoho dotknout, úsporná ekvitermní regulace spojená s bezchybným řízením kvalitního TČ vykoná své. Když je ale nastavena na jinou hodnotu s jakou pracoval poctivý a schopný projektant, pak je kompletní projekce a sebelepší výrobek také k ničemu. U každého činného produktu existuje pár důležitých podmínek, které se musí dodržovat

Přeji Všem čtenářům hodně zdraví, pohody a úspěchů v roce 2015. Společně si přejme, ať vítězí kvalitně odvedená práce.

„Věříme slunci, důvěra a spolehlivost se vyplácí.“

Ivan Jandečka
info@sakradotin.cz
SAK Radotín s.r.o.
Karlická 1407/39A
153 00 Praha 5