Informace o dodání

Dodávku zboží pro nás zajišťuje po celé republice společnost PPL.
Cena poštovného při objednávkách pod 3.000,- Kč bez DPH je 120,- Kč, u objednávek nižších než 1.000,- Kč účtujeme navíc manipulační poplatek (balné) 100,- Kč. Při odběru nad 3 000,- Kč bez DPH hradíme dopravné i balné za vás. 
Všechny v katalogu uvedené ceny jsou doporučené ceny na konečného odběratele, bez DPH. Firmám z oboru poskytujeme výrazné slevy. Tyto slevy vám budou nastaveny ihned po registraci a budou chráněny vámi zvoleným heslem. V případě dotazů neváhejte nás kontaktovat.
Vyhrazujeme si právo okamžitě reagovat na případné změny kurzu měny, popř. cen našich dodavatelů.


Přeprava a dodání zboží

1.     Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě výslovně sjednáno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v tomto místě. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost obalů zboží, jakož i samotné zboží a jeho stav a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebo zjevných nedostatků zboží, stejně jako dodaného množství, nemůže být brán zřetel.

4.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, s nimiž bude kupující seznámen před odesláním zboží.